Kalcer d.o.o. - sve za suvu gradnju
E-mail
Kalcer - Slovenščina Kalcer - English Kalcer - Deutsch Kalcer - Italiano Kalcer - Srpski
O podjetjuPonudbaKontakt
izolacijska folija
izolacija tal
Prodajni center za suho gradnjo
YBS SuperQuilt
izolacijski material
izolacija
izolacija tal
Izolacije www.ybsinsulation.com
YBS je vodeći proizvođač u proizvodnji materijala za izolaciju krovova, zidova i podova. Višeslojna izolacija je novost na srpskom tržistu. S obzirom na izuzetna svojstva i široku primenu, svoju upotrebu je našla čak i kod NASA-e. Ova vrsta izolacionog materijala je počela da se razvija za primene u ekstremnim uslovima, ali je s obzirom na odlične rezulate sve više počela da se koristi u svakodnevnim situacijama. Evropska unija uvodi standarde za ovu vrstu izolacije, pa će samim tim biti sve lakše da se uporedi međusobno.

SuperQuilt
izolacije
večslojna izolacija izolacija sten
izolacijska folija
izolacija streh
izolacija tal
izolacijski material
izolacijska folija
izolacijska folija
izolacije
izolacijska folija
izolacije
večslojna izolacija
Ako želite više informacija o programu, šaljite nam upit!

Šta je SuperQuilt?

SuperQuilt je veoma fleksibilna, višeslojna izolacija koja pruža vrlo visoku efikasnost izolacije. Testiranja u skladu sa EN 16012 evropskim strandardom potvrđuju visoku toplotnu otpornost.

SuperQuilt – kako to funkcioniše?

Zbog posebnog sastava višeslojne izolacije, SuperQuilt je efikasan u sprečavanju svih vrsta prenosa toplote (od provođenja, prelaženja do zračenja). SuperQuilt izolacija je efikasna kako zimi, ne samo kada zadržava toplotu u unutrašnjosti, a hladan vazduh spolja, tako i leti kad zadržava toplotu spolja, čime se smanjuje potreba za hlađenje prostora i sprečava neugodno pregrevanje krova.

Uvođenjem jedinstvenih metoda spajanja, smanjuje se uticaj toplotnih mostova između pojedinačnih slojeva izolacije, koji se mogu javiti na sličnim proizvodima.

Kako SuperQuilt reaguje na plamen, možete videti na ovom snimku:toplotno najučinkovitejša Jedinstvena tehnologija

Jedinstvena patentirana tehnologija omogućava da materijal bude produžen gde je to potrebno i na taj način povećava ukupnu energetsku efikasnost.

izolacija tal 19 slojeva

19 slojeva materijala uključuje reflektivni film, ekpandiran polietilen i poliester vatu. To daje SuperQuilt-u daleko najefikasniju toplotnu izolaciju.

izolacija sten Toplinsko najefikasnija

Daleko najefikasnija folija za toplinsku izolaciju: mala debljina - veliki učinak!


Izolacija krovova:
izolacija ispunjava zahteve L1A, L1B 2010 za izolaciju krovova
izolacije izolacija testirana u skladu sa EN 16012
toplotno najučinkovitejša visoka termička otpornost od 2,5 m²K/W
izolacija streh požarnost klase E
toplotno najučinkovitejša idealan za novogradnju i adaptacije
toplotno najučinkovitejša efikasna zaštita protiv pregrevanja
izolacija streh tanak i fleksibilan, jednostavna i brza montaža
izolacijski material ima svojstva parne brane
izolacijska folija

Izolacija zidova:
izolacija streh ispunjava zahteve L1A , L1B 2010 za izolaciju zidova
večslojna izolacija izolacija testirana u skladu sa EN 16012
toplotno najučinkovitejša visoka termička otpornost od 3,0 m²K/W
toplotno najučinkovitejša požarnost klase E
toplotno najučinkovitejša idealan za novogradnju i adaptacije
izolacija sten efikasna zaštita protiv pregrevanja
izolacija streh tanak i fleksibilan, jednostavna i brza montaža
izolacija tal ima svojstva parna brana
izolacija

Spratna izolacija:
izolacija streh za odignute i plivajuće podove
izolacija izolacija testirana u skladu sa EN 16012
izolacija sten toplotna otpornost od 1,52 m²K/W
izolacijska folija prošitenost plamena na površini: Klasa 1
izolacija sten idealna za novogradnju i adaptacije
izolacije efektivna izolacija i leti i zimi
izolacijska folija tanka i fleksibilna, jednostavna i brza montaža od samo 40 mm
izolacije
izolacija streh
izolacije
izolacija sten
© Kalcer d.o.o.
Infonova