Kalcer d.o.o. - sve za suvu gradnju
E-mail
Kalcer - Slovenščina Kalcer - English Kalcer - Deutsch Kalcer - Italiano Kalcer - Srpski
O podjetjuPonudbaKontakt
izolacija streh
izolacija
Prodajni center za suho gradnjo
YBS SuperQuilt
izolacijski material
izolacija sten
izolacije
Izolacije www.ybsinsulation.com
YBS je vodeći proizvođač u proizvodnji materijala za izolaciju krovova, zidova i podova. Višeslojna izolacija je novost na srpskom tržistu. S obzirom na izuzetna svojstva i široku primenu, svoju upotrebu je našla čak i kod NASA-e. Ova vrsta izolacionog materijala je počela da se razvija za primene u ekstremnim uslovima, ali je s obzirom na odlične rezulate sve više počela da se koristi u svakodnevnim situacijama. Evropska unija uvodi standarde za ovu vrstu izolacije, pa će samim tim biti sve lakše da se uporedi međusobno.

SuperQuilt
izolacija streh
izolacija izolacija
izolacija tal
izolacija tal
izolacija
izolacijski material
izolacija tal
izolacije
izolacija streh
izolacijski material
večslojna izolacija
izolacijski material
Ako želite više informacija o programu, šaljite nam upit!

Šta je SuperQuilt?

SuperQuilt je veoma fleksibilna, višeslojna izolacija koja pruža vrlo visoku efikasnost izolacije. Testiranja u skladu sa EN 16012 evropskim strandardom potvrđuju visoku toplotnu otpornost.

SuperQuilt – kako to funkcioniše?

Zbog posebnog sastava višeslojne izolacije, SuperQuilt je efikasan u sprečavanju svih vrsta prenosa toplote (od provođenja, prelaženja do zračenja). SuperQuilt izolacija je efikasna kako zimi, ne samo kada zadržava toplotu u unutrašnjosti, a hladan vazduh spolja, tako i leti kad zadržava toplotu spolja, čime se smanjuje potreba za hlađenje prostora i sprečava neugodno pregrevanje krova.

Uvođenjem jedinstvenih metoda spajanja, smanjuje se uticaj toplotnih mostova između pojedinačnih slojeva izolacije, koji se mogu javiti na sličnim proizvodima.

Kako SuperQuilt reaguje na plamen, možete videti na ovom snimku:izolacija tal Jedinstvena tehnologija

Jedinstvena patentirana tehnologija omogućava da materijal bude produžen gde je to potrebno i na taj način povećava ukupnu energetsku efikasnost.

večslojna izolacija 19 slojeva

19 slojeva materijala uključuje reflektivni film, ekpandiran polietilen i poliester vatu. To daje SuperQuilt-u daleko najefikasniju toplotnu izolaciju.

izolacija tal Toplinsko najefikasnija

Daleko najefikasnija folija za toplinsku izolaciju: mala debljina - veliki učinak!


Izolacija krovova:
izolacija streh ispunjava zahteve L1A, L1B 2010 za izolaciju krovova
izolacija tal izolacija testirana u skladu sa EN 16012
izolacijska folija visoka termička otpornost od 2,5 m²K/W
večslojna izolacija požarnost klase E
toplotno najučinkovitejša idealan za novogradnju i adaptacije
izolacija streh efikasna zaštita protiv pregrevanja
izolacija sten tanak i fleksibilan, jednostavna i brza montaža
izolacija ima svojstva parne brane
izolacija streh

Izolacija zidova:
izolacija tal ispunjava zahteve L1A , L1B 2010 za izolaciju zidova
izolacije izolacija testirana u skladu sa EN 16012
večslojna izolacija visoka termička otpornost od 3,0 m²K/W
izolacijska folija požarnost klase E
izolacija streh idealan za novogradnju i adaptacije
izolacijska folija efikasna zaštita protiv pregrevanja
izolacijska folija tanak i fleksibilan, jednostavna i brza montaža
izolacijski material ima svojstva parna brana
izolacija sten

Spratna izolacija:
izolacija za odignute i plivajuće podove
izolacija tal izolacija testirana u skladu sa EN 16012
večslojna izolacija toplotna otpornost od 1,52 m²K/W
izolacijski material prošitenost plamena na površini: Klasa 1
izolacija sten idealna za novogradnju i adaptacije
izolacija streh efektivna izolacija i leti i zimi
izolacija sten tanka i fleksibilna, jednostavna i brza montaža od samo 40 mm
večslojna izolacija
izolacija tal
večslojna izolacija
izolacija sten
© Kalcer d.o.o.
Infonova