Kalcer d.o.o. - sve za suvu gradnju
E-mail
Kalcer - Slovenščina Kalcer - English Kalcer - Deutsch Kalcer - Italiano Kalcer - Srpski
O podjetjuPonudbaKontakt
izolacija tal
večslojna izolacija
Prodajni center za suho gradnjo
YBS SuperQuilt
izolacija tal
izolacija sten
izolacije
Izolacije www.ybsinsulation.com
YBS je vodeći proizvođač u proizvodnji materijala za izolaciju krovova, zidova i podova. Višeslojna izolacija je novost na srpskom tržistu. S obzirom na izuzetna svojstva i široku primenu, svoju upotrebu je našla čak i kod NASA-e. Ova vrsta izolacionog materijala je počela da se razvija za primene u ekstremnim uslovima, ali je s obzirom na odlične rezulate sve više počela da se koristi u svakodnevnim situacijama. Evropska unija uvodi standarde za ovu vrstu izolacije, pa će samim tim biti sve lakše da se uporedi međusobno.

SuperQuilt
izolacija tal
izolacije toplotno najučinkovitejša
izolacijska folija
večslojna izolacija
večslojna izolacija
izolacija sten
izolacijski material
večslojna izolacija
toplotno najučinkovitejša
izolacija
izolacija
izolacija sten
Ako želite više informacija o programu, šaljite nam upit!

Šta je SuperQuilt?

SuperQuilt je veoma fleksibilna, višeslojna izolacija koja pruža vrlo visoku efikasnost izolacije. Testiranja u skladu sa EN 16012 evropskim strandardom potvrđuju visoku toplotnu otpornost.

SuperQuilt – kako to funkcioniše?

Zbog posebnog sastava višeslojne izolacije, SuperQuilt je efikasan u sprečavanju svih vrsta prenosa toplote (od provođenja, prelaženja do zračenja). SuperQuilt izolacija je efikasna kako zimi, ne samo kada zadržava toplotu u unutrašnjosti, a hladan vazduh spolja, tako i leti kad zadržava toplotu spolja, čime se smanjuje potreba za hlađenje prostora i sprečava neugodno pregrevanje krova.

Uvođenjem jedinstvenih metoda spajanja, smanjuje se uticaj toplotnih mostova između pojedinačnih slojeva izolacije, koji se mogu javiti na sličnim proizvodima.

Kako SuperQuilt reaguje na plamen, možete videti na ovom snimku:izolacija Jedinstvena tehnologija

Jedinstvena patentirana tehnologija omogućava da materijal bude produžen gde je to potrebno i na taj način povećava ukupnu energetsku efikasnost.

izolacija 19 slojeva

19 slojeva materijala uključuje reflektivni film, ekpandiran polietilen i poliester vatu. To daje SuperQuilt-u daleko najefikasniju toplotnu izolaciju.

izolacijska folija Toplinsko najefikasnija

Daleko najefikasnija folija za toplinsku izolaciju: mala debljina - veliki učinak!


Izolacija krovova:
izolacija sten ispunjava zahteve L1A, L1B 2010 za izolaciju krovova
izolacijska folija izolacija testirana u skladu sa EN 16012
izolacija streh visoka termička otpornost od 2,5 m²K/W
izolacija tal požarnost klase E
večslojna izolacija idealan za novogradnju i adaptacije
izolacijski material efikasna zaštita protiv pregrevanja
izolacija streh tanak i fleksibilan, jednostavna i brza montaža
izolacija tal ima svojstva parne brane
izolacijska folija

Izolacija zidova:
izolacije ispunjava zahteve L1A , L1B 2010 za izolaciju zidova
večslojna izolacija izolacija testirana u skladu sa EN 16012
izolacija sten visoka termička otpornost od 3,0 m²K/W
izolacija streh požarnost klase E
izolacijski material idealan za novogradnju i adaptacije
izolacija streh efikasna zaštita protiv pregrevanja
izolacije tanak i fleksibilan, jednostavna i brza montaža
izolacija ima svojstva parna brana
izolacijska folija

Spratna izolacija:
izolacija streh za odignute i plivajuće podove
izolacija tal izolacija testirana u skladu sa EN 16012
izolacija tal toplotna otpornost od 1,52 m²K/W
izolacije prošitenost plamena na površini: Klasa 1
izolacija idealna za novogradnju i adaptacije
izolacijski material efektivna izolacija i leti i zimi
izolacija streh tanka i fleksibilna, jednostavna i brza montaža od samo 40 mm
večslojna izolacija
izolacijski material
izolacija streh
večslojna izolacija
© Kalcer d.o.o.
Infonova