Kalcer d.o.o. - sve za suvu gradnju
E-mail
Kalcer - Slovenščina Kalcer - English Kalcer - Deutsch Kalcer - Italiano Kalcer - Srpski
O podjetjuPonudbaKontakt
večslojna izolacija
večslojna izolacija
Prodajni center za suho gradnjo
YBS SuperQuilt
izolacijska folija
izolacijski material
izolacija sten
Izolacije www.ybsinsulation.com
YBS je vodeći proizvođač u proizvodnji materijala za izolaciju krovova, zidova i podova. Višeslojna izolacija je novost na srpskom tržistu. S obzirom na izuzetna svojstva i široku primenu, svoju upotrebu je našla čak i kod NASA-e. Ova vrsta izolacionog materijala je počela da se razvija za primene u ekstremnim uslovima, ali je s obzirom na odlične rezulate sve više počela da se koristi u svakodnevnim situacijama. Evropska unija uvodi standarde za ovu vrstu izolacije, pa će samim tim biti sve lakše da se uporedi međusobno.

SuperQuilt
izolacija streh
izolacija streh izolacijska folija
izolacije
izolacijski material
izolacija sten
izolacijski material
večslojna izolacija
izolacijska folija
izolacija tal
izolacija
toplotno najučinkovitejša
izolacije
Ako želite više informacija o programu, šaljite nam upit!

Šta je SuperQuilt?

SuperQuilt je veoma fleksibilna, višeslojna izolacija koja pruža vrlo visoku efikasnost izolacije. Testiranja u skladu sa EN 16012 evropskim strandardom potvrđuju visoku toplotnu otpornost.

SuperQuilt – kako to funkcioniše?

Zbog posebnog sastava višeslojne izolacije, SuperQuilt je efikasan u sprečavanju svih vrsta prenosa toplote (od provođenja, prelaženja do zračenja). SuperQuilt izolacija je efikasna kako zimi, ne samo kada zadržava toplotu u unutrašnjosti, a hladan vazduh spolja, tako i leti kad zadržava toplotu spolja, čime se smanjuje potreba za hlađenje prostora i sprečava neugodno pregrevanje krova.

Uvođenjem jedinstvenih metoda spajanja, smanjuje se uticaj toplotnih mostova između pojedinačnih slojeva izolacije, koji se mogu javiti na sličnim proizvodima.

Kako SuperQuilt reaguje na plamen, možete videti na ovom snimku:izolacija tal Jedinstvena tehnologija

Jedinstvena patentirana tehnologija omogućava da materijal bude produžen gde je to potrebno i na taj način povećava ukupnu energetsku efikasnost.

izolacija tal 19 slojeva

19 slojeva materijala uključuje reflektivni film, ekpandiran polietilen i poliester vatu. To daje SuperQuilt-u daleko najefikasniju toplotnu izolaciju.

toplotno najučinkovitejša Toplinsko najefikasnija

Daleko najefikasnija folija za toplinsku izolaciju: mala debljina - veliki učinak!


Izolacija krovova:
večslojna izolacija ispunjava zahteve L1A, L1B 2010 za izolaciju krovova
izolacija izolacija testirana u skladu sa EN 16012
izolacijska folija visoka termička otpornost od 2,5 m²K/W
izolacije požarnost klase E
izolacija idealan za novogradnju i adaptacije
izolacija sten efikasna zaštita protiv pregrevanja
izolacija tanak i fleksibilan, jednostavna i brza montaža
izolacijska folija ima svojstva parne brane
večslojna izolacija

Izolacija zidova:
izolacije ispunjava zahteve L1A , L1B 2010 za izolaciju zidova
izolacijski material izolacija testirana u skladu sa EN 16012
izolacija tal visoka termička otpornost od 3,0 m²K/W
izolacija sten požarnost klase E
izolacija streh idealan za novogradnju i adaptacije
izolacijski material efikasna zaštita protiv pregrevanja
izolacije tanak i fleksibilan, jednostavna i brza montaža
izolacijski material ima svojstva parna brana
večslojna izolacija

Spratna izolacija:
izolacija streh za odignute i plivajuće podove
izolacijski material izolacija testirana u skladu sa EN 16012
izolacijski material toplotna otpornost od 1,52 m²K/W
izolacija prošitenost plamena na površini: Klasa 1
izolacija idealna za novogradnju i adaptacije
izolacije efektivna izolacija i leti i zimi
izolacije tanka i fleksibilna, jednostavna i brza montaža od samo 40 mm
izolacije
izolacija streh
izolacija sten
izolacije
© Kalcer d.o.o.
Infonova