Kalcer d.o.o. - sve za suvu gradnju
E-mail
Kalcer - Slovenščina Kalcer - English Kalcer - Deutsch Kalcer - Italiano Kalcer - Srpski
O podjetjuPonudbaKontakt
izolacije
izolacija
Prodajni center za suho gradnjo
YBS SuperQuilt
izolacija
izolacija tal
večslojna izolacija
Izolacije www.ybsinsulation.com
YBS je vodeći proizvođač u proizvodnji materijala za izolaciju krovova, zidova i podova. Višeslojna izolacija je novost na srpskom tržistu. S obzirom na izuzetna svojstva i široku primenu, svoju upotrebu je našla čak i kod NASA-e. Ova vrsta izolacionog materijala je počela da se razvija za primene u ekstremnim uslovima, ali je s obzirom na odlične rezulate sve više počela da se koristi u svakodnevnim situacijama. Evropska unija uvodi standarde za ovu vrstu izolacije, pa će samim tim biti sve lakše da se uporedi međusobno.

SuperQuilt
izolacijski material
toplotno najučinkovitejša izolacija tal
izolacijski material
večslojna izolacija
izolacijski material
izolacijska folija
toplotno najučinkovitejša
izolacija sten
izolacijski material
izolacija streh
izolacijski material
toplotno najučinkovitejša
Ako želite više informacija o programu, šaljite nam upit!

Šta je SuperQuilt?

SuperQuilt je veoma fleksibilna, višeslojna izolacija koja pruža vrlo visoku efikasnost izolacije. Testiranja u skladu sa EN 16012 evropskim strandardom potvrđuju visoku toplotnu otpornost.

SuperQuilt – kako to funkcioniše?

Zbog posebnog sastava višeslojne izolacije, SuperQuilt je efikasan u sprečavanju svih vrsta prenosa toplote (od provođenja, prelaženja do zračenja). SuperQuilt izolacija je efikasna kako zimi, ne samo kada zadržava toplotu u unutrašnjosti, a hladan vazduh spolja, tako i leti kad zadržava toplotu spolja, čime se smanjuje potreba za hlađenje prostora i sprečava neugodno pregrevanje krova.

Uvođenjem jedinstvenih metoda spajanja, smanjuje se uticaj toplotnih mostova između pojedinačnih slojeva izolacije, koji se mogu javiti na sličnim proizvodima.

Kako SuperQuilt reaguje na plamen, možete videti na ovom snimku:izolacijski material Jedinstvena tehnologija

Jedinstvena patentirana tehnologija omogućava da materijal bude produžen gde je to potrebno i na taj način povećava ukupnu energetsku efikasnost.

toplotno najučinkovitejša 19 slojeva

19 slojeva materijala uključuje reflektivni film, ekpandiran polietilen i poliester vatu. To daje SuperQuilt-u daleko najefikasniju toplotnu izolaciju.

večslojna izolacija Toplinsko najefikasnija

Daleko najefikasnija folija za toplinsku izolaciju: mala debljina - veliki učinak!


Izolacija krovova:
izolacije ispunjava zahteve L1A, L1B 2010 za izolaciju krovova
izolacijski material izolacija testirana u skladu sa EN 16012
toplotno najučinkovitejša visoka termička otpornost od 2,5 m²K/W
toplotno najučinkovitejša požarnost klase E
izolacija sten idealan za novogradnju i adaptacije
toplotno najučinkovitejša efikasna zaštita protiv pregrevanja
izolacija tal tanak i fleksibilan, jednostavna i brza montaža
izolacije ima svojstva parne brane
izolacija streh

Izolacija zidova:
izolacijska folija ispunjava zahteve L1A , L1B 2010 za izolaciju zidova
izolacije izolacija testirana u skladu sa EN 16012
izolacije visoka termička otpornost od 3,0 m²K/W
izolacija tal požarnost klase E
večslojna izolacija idealan za novogradnju i adaptacije
izolacija efikasna zaštita protiv pregrevanja
izolacija streh tanak i fleksibilan, jednostavna i brza montaža
izolacijska folija ima svojstva parna brana
izolacija streh

Spratna izolacija:
večslojna izolacija za odignute i plivajuće podove
izolacija streh izolacija testirana u skladu sa EN 16012
večslojna izolacija toplotna otpornost od 1,52 m²K/W
izolacija streh prošitenost plamena na površini: Klasa 1
izolacija streh idealna za novogradnju i adaptacije
izolacija streh efektivna izolacija i leti i zimi
toplotno najučinkovitejša tanka i fleksibilna, jednostavna i brza montaža od samo 40 mm
izolacijska folija
izolacija streh
izolacija sten
izolacija streh
© Kalcer d.o.o.
Infonova