Kalcer d.o.o. - sve za suvu gradnju
E-mail
Kalcer - Slovenščina Kalcer - English Kalcer - Deutsch Kalcer - Italiano Kalcer - Srpski
O podjetjuPonudbaKontakt
izolacije
izolacija tal
Prodajni center za suho gradnjo
YBS SuperQuilt
izolacija sten
izolacijski material
izolacijski material
Izolacije www.ybsinsulation.com
YBS je vodeći proizvođač u proizvodnji materijala za izolaciju krovova, zidova i podova. Višeslojna izolacija je novost na srpskom tržistu. S obzirom na izuzetna svojstva i široku primenu, svoju upotrebu je našla čak i kod NASA-e. Ova vrsta izolacionog materijala je počela da se razvija za primene u ekstremnim uslovima, ali je s obzirom na odlične rezulate sve više počela da se koristi u svakodnevnim situacijama. Evropska unija uvodi standarde za ovu vrstu izolacije, pa će samim tim biti sve lakše da se uporedi međusobno.

SuperQuilt
izolacijska folija
izolacija tal izolacije
večslojna izolacija
toplotno najučinkovitejša
izolacija sten
izolacija sten
izolacija sten
večslojna izolacija
izolacija
izolacija tal
izolacijski material
izolacija
Ako želite više informacija o programu, šaljite nam upit!

Šta je SuperQuilt?

SuperQuilt je veoma fleksibilna, višeslojna izolacija koja pruža vrlo visoku efikasnost izolacije. Testiranja u skladu sa EN 16012 evropskim strandardom potvrđuju visoku toplotnu otpornost.

SuperQuilt – kako to funkcioniše?

Zbog posebnog sastava višeslojne izolacije, SuperQuilt je efikasan u sprečavanju svih vrsta prenosa toplote (od provođenja, prelaženja do zračenja). SuperQuilt izolacija je efikasna kako zimi, ne samo kada zadržava toplotu u unutrašnjosti, a hladan vazduh spolja, tako i leti kad zadržava toplotu spolja, čime se smanjuje potreba za hlađenje prostora i sprečava neugodno pregrevanje krova.

Uvođenjem jedinstvenih metoda spajanja, smanjuje se uticaj toplotnih mostova između pojedinačnih slojeva izolacije, koji se mogu javiti na sličnim proizvodima.

Kako SuperQuilt reaguje na plamen, možete videti na ovom snimku:izolacija tal Jedinstvena tehnologija

Jedinstvena patentirana tehnologija omogućava da materijal bude produžen gde je to potrebno i na taj način povećava ukupnu energetsku efikasnost.

izolacije 19 slojeva

19 slojeva materijala uključuje reflektivni film, ekpandiran polietilen i poliester vatu. To daje SuperQuilt-u daleko najefikasniju toplotnu izolaciju.

izolacijski material Toplinsko najefikasnija

Daleko najefikasnija folija za toplinsku izolaciju: mala debljina - veliki učinak!


Izolacija krovova:
izolacija streh ispunjava zahteve L1A, L1B 2010 za izolaciju krovova
izolacije izolacija testirana u skladu sa EN 16012
izolacijska folija visoka termička otpornost od 2,5 m²K/W
izolacije požarnost klase E
toplotno najučinkovitejša idealan za novogradnju i adaptacije
izolacija efikasna zaštita protiv pregrevanja
izolacije tanak i fleksibilan, jednostavna i brza montaža
izolacija tal ima svojstva parne brane
izolacije

Izolacija zidova:
izolacija streh ispunjava zahteve L1A , L1B 2010 za izolaciju zidova
izolacije izolacija testirana u skladu sa EN 16012
večslojna izolacija visoka termička otpornost od 3,0 m²K/W
večslojna izolacija požarnost klase E
izolacijska folija idealan za novogradnju i adaptacije
izolacija sten efikasna zaštita protiv pregrevanja
izolacije tanak i fleksibilan, jednostavna i brza montaža
toplotno najučinkovitejša ima svojstva parna brana
toplotno najučinkovitejša

Spratna izolacija:
izolacija za odignute i plivajuće podove
izolacija tal izolacija testirana u skladu sa EN 16012
večslojna izolacija toplotna otpornost od 1,52 m²K/W
večslojna izolacija prošitenost plamena na površini: Klasa 1
izolacijski material idealna za novogradnju i adaptacije
izolacija streh efektivna izolacija i leti i zimi
toplotno najučinkovitejša tanka i fleksibilna, jednostavna i brza montaža od samo 40 mm
večslojna izolacija
večslojna izolacija
toplotno najučinkovitejša
toplotno najučinkovitejša
© Kalcer d.o.o.
Infonova