Kalcer d.o.o. - sve za suvu gradnju
E-mail
Kalcer - Slovenščina Kalcer - English Kalcer - Deutsch Kalcer - Italiano Kalcer - Srpski
O podjetjuPonudbaKontakt
izolacijska folija
izolacija sten
Prodajni center za suho gradnjo
YBS SuperQuilt
izolacijska folija
izolacija
izolacijska folija
Izolacije www.ybsinsulation.com
YBS je vodeći proizvođač u proizvodnji materijala za izolaciju krovova, zidova i podova. Višeslojna izolacija je novost na srpskom tržistu. S obzirom na izuzetna svojstva i široku primenu, svoju upotrebu je našla čak i kod NASA-e. Ova vrsta izolacionog materijala je počela da se razvija za primene u ekstremnim uslovima, ali je s obzirom na odlične rezulate sve više počela da se koristi u svakodnevnim situacijama. Evropska unija uvodi standarde za ovu vrstu izolacije, pa će samim tim biti sve lakše da se uporedi međusobno.

SuperQuilt
večslojna izolacija
izolacija tal večslojna izolacija
izolacije
toplotno najučinkovitejša
izolacija streh
izolacijski material
izolacija
izolacijska folija
toplotno najučinkovitejša
izolacijska folija
izolacija sten
izolacija streh
Ako želite više informacija o programu, šaljite nam upit!

Šta je SuperQuilt?

SuperQuilt je veoma fleksibilna, višeslojna izolacija koja pruža vrlo visoku efikasnost izolacije. Testiranja u skladu sa EN 16012 evropskim strandardom potvrđuju visoku toplotnu otpornost.

SuperQuilt – kako to funkcioniše?

Zbog posebnog sastava višeslojne izolacije, SuperQuilt je efikasan u sprečavanju svih vrsta prenosa toplote (od provođenja, prelaženja do zračenja). SuperQuilt izolacija je efikasna kako zimi, ne samo kada zadržava toplotu u unutrašnjosti, a hladan vazduh spolja, tako i leti kad zadržava toplotu spolja, čime se smanjuje potreba za hlađenje prostora i sprečava neugodno pregrevanje krova.

Uvođenjem jedinstvenih metoda spajanja, smanjuje se uticaj toplotnih mostova između pojedinačnih slojeva izolacije, koji se mogu javiti na sličnim proizvodima.

Kako SuperQuilt reaguje na plamen, možete videti na ovom snimku:izolacije Jedinstvena tehnologija

Jedinstvena patentirana tehnologija omogućava da materijal bude produžen gde je to potrebno i na taj način povećava ukupnu energetsku efikasnost.

izolacijska folija 19 slojeva

19 slojeva materijala uključuje reflektivni film, ekpandiran polietilen i poliester vatu. To daje SuperQuilt-u daleko najefikasniju toplotnu izolaciju.

izolacija Toplinsko najefikasnija

Daleko najefikasnija folija za toplinsku izolaciju: mala debljina - veliki učinak!


Izolacija krovova:
toplotno najučinkovitejša ispunjava zahteve L1A, L1B 2010 za izolaciju krovova
izolacije izolacija testirana u skladu sa EN 16012
izolacijska folija visoka termička otpornost od 2,5 m²K/W
izolacija požarnost klase E
večslojna izolacija idealan za novogradnju i adaptacije
izolacija sten efikasna zaštita protiv pregrevanja
izolacije tanak i fleksibilan, jednostavna i brza montaža
izolacijski material ima svojstva parne brane
izolacijska folija

Izolacija zidova:
izolacija tal ispunjava zahteve L1A , L1B 2010 za izolaciju zidova
toplotno najučinkovitejša izolacija testirana u skladu sa EN 16012
izolacije visoka termička otpornost od 3,0 m²K/W
izolacijski material požarnost klase E
izolacija tal idealan za novogradnju i adaptacije
izolacijski material efikasna zaštita protiv pregrevanja
izolacija streh tanak i fleksibilan, jednostavna i brza montaža
izolacija ima svojstva parna brana
izolacijski material

Spratna izolacija:
večslojna izolacija za odignute i plivajuće podove
izolacija streh izolacija testirana u skladu sa EN 16012
izolacijski material toplotna otpornost od 1,52 m²K/W
toplotno najučinkovitejša prošitenost plamena na površini: Klasa 1
izolacija idealna za novogradnju i adaptacije
toplotno najučinkovitejša efektivna izolacija i leti i zimi
toplotno najučinkovitejša tanka i fleksibilna, jednostavna i brza montaža od samo 40 mm
izolacijski material
izolacijski material
izolacijska folija
izolacija
© Kalcer d.o.o.
Infonova