Kalcer d.o.o. - sve za suvu gradnju
E-mail
Kalcer - Slovenščina Kalcer - English Kalcer - Deutsch Kalcer - Italiano Kalcer - Srpski
O podjetjuPonudbaKontakt
izolacija tal
izolacija tal
Prodajni center za suho gradnjo
YBS SuperQuilt
izolacije
večslojna izolacija
večslojna izolacija
Izolacije www.ybsinsulation.com
YBS je vodeći proizvođač u proizvodnji materijala za izolaciju krovova, zidova i podova. Višeslojna izolacija je novost na srpskom tržistu. S obzirom na izuzetna svojstva i široku primenu, svoju upotrebu je našla čak i kod NASA-e. Ova vrsta izolacionog materijala je počela da se razvija za primene u ekstremnim uslovima, ali je s obzirom na odlične rezulate sve više počela da se koristi u svakodnevnim situacijama. Evropska unija uvodi standarde za ovu vrstu izolacije, pa će samim tim biti sve lakše da se uporedi međusobno.

SuperQuilt
toplotno najučinkovitejša
toplotno najučinkovitejša izolacije
izolacijska folija
izolacija tal
izolacijski material
toplotno najučinkovitejša
večslojna izolacija
izolacijski material
izolacija sten
toplotno najučinkovitejša
izolacija tal
izolacijski material
Ako želite više informacija o programu, šaljite nam upit!

Šta je SuperQuilt?

SuperQuilt je veoma fleksibilna, višeslojna izolacija koja pruža vrlo visoku efikasnost izolacije. Testiranja u skladu sa EN 16012 evropskim strandardom potvrđuju visoku toplotnu otpornost.

SuperQuilt – kako to funkcioniše?

Zbog posebnog sastava višeslojne izolacije, SuperQuilt je efikasan u sprečavanju svih vrsta prenosa toplote (od provođenja, prelaženja do zračenja). SuperQuilt izolacija je efikasna kako zimi, ne samo kada zadržava toplotu u unutrašnjosti, a hladan vazduh spolja, tako i leti kad zadržava toplotu spolja, čime se smanjuje potreba za hlađenje prostora i sprečava neugodno pregrevanje krova.

Uvođenjem jedinstvenih metoda spajanja, smanjuje se uticaj toplotnih mostova između pojedinačnih slojeva izolacije, koji se mogu javiti na sličnim proizvodima.

Kako SuperQuilt reaguje na plamen, možete videti na ovom snimku:toplotno najučinkovitejša Jedinstvena tehnologija

Jedinstvena patentirana tehnologija omogućava da materijal bude produžen gde je to potrebno i na taj način povećava ukupnu energetsku efikasnost.

izolacijski material 19 slojeva

19 slojeva materijala uključuje reflektivni film, ekpandiran polietilen i poliester vatu. To daje SuperQuilt-u daleko najefikasniju toplotnu izolaciju.

toplotno najučinkovitejša Toplinsko najefikasnija

Daleko najefikasnija folija za toplinsku izolaciju: mala debljina - veliki učinak!


Izolacija krovova:
večslojna izolacija ispunjava zahteve L1A, L1B 2010 za izolaciju krovova
izolacijski material izolacija testirana u skladu sa EN 16012
izolacijski material visoka termička otpornost od 2,5 m²K/W
izolacija sten požarnost klase E
izolacijski material idealan za novogradnju i adaptacije
izolacijska folija efikasna zaštita protiv pregrevanja
izolacija tal tanak i fleksibilan, jednostavna i brza montaža
izolacija tal ima svojstva parne brane
izolacije

Izolacija zidova:
izolacijski material ispunjava zahteve L1A , L1B 2010 za izolaciju zidova
izolacija izolacija testirana u skladu sa EN 16012
toplotno najučinkovitejša visoka termička otpornost od 3,0 m²K/W
toplotno najučinkovitejša požarnost klase E
toplotno najučinkovitejša idealan za novogradnju i adaptacije
večslojna izolacija efikasna zaštita protiv pregrevanja
izolacija tanak i fleksibilan, jednostavna i brza montaža
večslojna izolacija ima svojstva parna brana
izolacijska folija

Spratna izolacija:
izolacija za odignute i plivajuće podove
izolacijski material izolacija testirana u skladu sa EN 16012
toplotno najučinkovitejša toplotna otpornost od 1,52 m²K/W
izolacije prošitenost plamena na površini: Klasa 1
izolacija streh idealna za novogradnju i adaptacije
izolacijski material efektivna izolacija i leti i zimi
izolacije tanka i fleksibilna, jednostavna i brza montaža od samo 40 mm
izolacije
toplotno najučinkovitejša
večslojna izolacija
izolacije
© Kalcer d.o.o.
Infonova