Kalcer d.o.o. - sve za suvu gradnju
E-mail
Kalcer - Slovenščina Kalcer - English Kalcer - Deutsch Kalcer - Italiano Kalcer - Srpski
O podjetjuPonudbaKontakt
izolacija sten
izolacijski material
Prodajni center za suho gradnjo
YBS SuperQuilt
večslojna izolacija
izolacijska folija
izolacija
Izolacije www.ybsinsulation.com
YBS je vodeći proizvođač u proizvodnji materijala za izolaciju krovova, zidova i podova. Višeslojna izolacija je novost na srpskom tržistu. S obzirom na izuzetna svojstva i široku primenu, svoju upotrebu je našla čak i kod NASA-e. Ova vrsta izolacionog materijala je počela da se razvija za primene u ekstremnim uslovima, ali je s obzirom na odlične rezulate sve više počela da se koristi u svakodnevnim situacijama. Evropska unija uvodi standarde za ovu vrstu izolacije, pa će samim tim biti sve lakše da se uporedi međusobno.

SuperQuilt
izolacija
izolacija streh izolacija streh
izolacija
izolacija
izolacije
izolacija tal
toplotno najučinkovitejša
večslojna izolacija
izolacija sten
izolacija tal
izolacija
izolacijska folija
Ako želite više informacija o programu, šaljite nam upit!

Šta je SuperQuilt?

SuperQuilt je veoma fleksibilna, višeslojna izolacija koja pruža vrlo visoku efikasnost izolacije. Testiranja u skladu sa EN 16012 evropskim strandardom potvrđuju visoku toplotnu otpornost.

SuperQuilt – kako to funkcioniše?

Zbog posebnog sastava višeslojne izolacije, SuperQuilt je efikasan u sprečavanju svih vrsta prenosa toplote (od provođenja, prelaženja do zračenja). SuperQuilt izolacija je efikasna kako zimi, ne samo kada zadržava toplotu u unutrašnjosti, a hladan vazduh spolja, tako i leti kad zadržava toplotu spolja, čime se smanjuje potreba za hlađenje prostora i sprečava neugodno pregrevanje krova.

Uvođenjem jedinstvenih metoda spajanja, smanjuje se uticaj toplotnih mostova između pojedinačnih slojeva izolacije, koji se mogu javiti na sličnim proizvodima.

Kako SuperQuilt reaguje na plamen, možete videti na ovom snimku:izolacijski material Jedinstvena tehnologija

Jedinstvena patentirana tehnologija omogućava da materijal bude produžen gde je to potrebno i na taj način povećava ukupnu energetsku efikasnost.

izolacija sten 19 slojeva

19 slojeva materijala uključuje reflektivni film, ekpandiran polietilen i poliester vatu. To daje SuperQuilt-u daleko najefikasniju toplotnu izolaciju.

izolacija sten Toplinsko najefikasnija

Daleko najefikasnija folija za toplinsku izolaciju: mala debljina - veliki učinak!


Izolacija krovova:
izolacija sten ispunjava zahteve L1A, L1B 2010 za izolaciju krovova
izolacija streh izolacija testirana u skladu sa EN 16012
toplotno najučinkovitejša visoka termička otpornost od 2,5 m²K/W
večslojna izolacija požarnost klase E
izolacijska folija idealan za novogradnju i adaptacije
izolacija tal efikasna zaštita protiv pregrevanja
toplotno najučinkovitejša tanak i fleksibilan, jednostavna i brza montaža
izolacijski material ima svojstva parne brane
toplotno najučinkovitejša

Izolacija zidova:
izolacija ispunjava zahteve L1A , L1B 2010 za izolaciju zidova
izolacija tal izolacija testirana u skladu sa EN 16012
izolacija tal visoka termička otpornost od 3,0 m²K/W
izolacija streh požarnost klase E
izolacijska folija idealan za novogradnju i adaptacije
toplotno najučinkovitejša efikasna zaštita protiv pregrevanja
izolacijska folija tanak i fleksibilan, jednostavna i brza montaža
izolacija sten ima svojstva parna brana
večslojna izolacija

Spratna izolacija:
izolacije za odignute i plivajuće podove
toplotno najučinkovitejša izolacija testirana u skladu sa EN 16012
izolacija streh toplotna otpornost od 1,52 m²K/W
izolacija streh prošitenost plamena na površini: Klasa 1
izolacijska folija idealna za novogradnju i adaptacije
izolacijska folija efektivna izolacija i leti i zimi
izolacijski material tanka i fleksibilna, jednostavna i brza montaža od samo 40 mm
izolacijski material
izolacijski material
toplotno najučinkovitejša
izolacijski material
© Kalcer d.o.o.
Infonova